İlgili Yayınlar

Araştırmacıların bazı yayınlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

  1. Goktas, Y. & Demirel, T. (2012). Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions. Computers & Education, 58(3), 908-917. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.11.004. İndir
  2. Celik, E., Gedik, N., Karaman, G., Demirel, T., & Göktaş, Y. (2013, in press). Mistakes encountered in manuscripts on education and their effects on journal rejections. Scientometrics. http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-013-1137-y/fulltext.html
  3. Demirel, T. (2010). Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye. İndir
  4. Demirel, T., Göktaş, Y. (2009). Blogların Öğretmen Adaylarının Algıları & Bilişim Teknolojileri Yeterliklerine Etkileri. 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium (pp.730-734), 7-9 Ekim, Trabzon, Turkey. İndir
  5. Demirel, T., Baydas, O., Yılmaz, R.M., Goktas, Y. (2013). Challenges Faced by Project Competition Participants and Recommended Solutions. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 1305-1314. indir.
  6. Demirel, T., Baydaş, Ö., Yılmaz, R., Göktaş, Y. (2012). Proje ve beceri yarışmalarında Katılımcıların karşılaştığı zorluklar. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Ekim, Gaziantep, Türkiye. İndir
  7. Demirel, T., Duman, D., İncesu, S., & Göktaş, Y. (2008). Using blogs (weblogs) in higher education:Toys or tools. Kuzu. A, Odabaşı. F, Kurt. A.A, Kabakçı. I, Erişti, S.D (Eds), VIII. International Educational Technology Conference(pp.1114-1117). Eskişehir:Turkey. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/219.doc İndir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s